Ogólne

:!: Poniższe czynności wykonujemy na otosie.

Jeśli chcemy mieć swoją stronę pod adresem domeny albo subdomeny postępujemy według tych wskazówek.
Są dwie metody:

Poprzez skrypt (zalecana)

Przygotowania

Sprawdzamy czy jesteśmy w grupie apache. Jeśli nie krzyczymy na admina. Jeśli jesteśmy to używamy programu vhost

Opcje skryptu

Dodawanie vhosta

jeśli masz własną domenę to musi ona kierować na nasze ip, patrz dns

vhost add <jakisvhost>

lub1) (jeśli masz ip nieotosowe2) to skorzystaj z jednej z poniższych opcji):

vhost add <jakisvhost> www

lub3)):

vhost add <jakisvhost> ots

Uwaga: skrypt utworzy katalog o nazwie vhosta w katalogu ~/www. W nowo utworzonym katalogu należy umieścić pliki swojej strony.

Listowanie naszych vhostów
 vhost list 
Usuwanie vhosta
vhost del <jakisvhost>


  • <jakisvhost> → musi być to nazwa domenowa, czyli albo musi się kończyć na .otos.pl albo jeśli macie własną domenę, to właśnie ją całą podajcie;
Przykłady
vhost add blogmoj.otos.pl
vhost add blogmoj.otos.pl www
vhost add blogmoj.otos.pl ots
vhost del blogmoj.otos.pl

dodawanie_stron_chronionych_haslem

Ręcznie (dla zaawansowanych)

Sprawdzamy czy jesteśmy w grupie apache. Jeśli nie krzyczymy na admina. Jeśli jesteśmy to mamy praktycznie dostęp jak root :) Konfiguracja poprzez sudo.

Szczegóły

W katalogu /etc/apache2/sites-available pliki zaczynające się od naszego loginu to nasze vhosty, możemy je edytować dowolnym edytorem. Możemy również dodać dowolny nowy vhost posługując się skryptem (opisane powyżej). Później można stuningować ręcznie konfiguracje.

Sprawdzanie poprawności naszy vhostów i przeładowanie apache:

apachereload

Od teraz zmiany będą uwzględnione.

Tips & tricks (dla zaawansowanych)

php errors

Podczas ręcznej modyfikacji (patrz wyżej) można dodać wiele funkcjonalności np: między tagi Directory wrzucamy linijkę:

php_flag display_errors on 

co włączy wyświetlanie błędów w php.

inne kodowanie

Jeśli widać krzaki na stronie, najprawdopodobniej wrzuciliście pliki z innym kodowaniem niż utf8 (standard). Domyślne kodowanie zmieniamy w pliku vhosta (patrz wyżej) dopisując np. po linijce DocumentRoot taką linijkę:

AddDefaultCharset cp1250 

oczywiście można użyć dowolnego kodowania, nie tylko cp1250.

przekierowanie na www.domena

To przekierowanie jest wymagane, gdy mamy silnik nie na otosie4). Można je zaaplikować dodając vhost z opcją “ots”. A ręczna metoda polega na edycji pliku vhosta (jak opisano powyżej) i dodaniu po linijce:

DocumentRoot (...)

linie:

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^<domena>
RewriteRule ^(.*)$ http://www.<domena>$1 [R=permanent,L]

Przykład:

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^arkantes.pl
RewriteRule ^(.*)$ http://www.arkantes.pl$1 [R=permanent,L]

Również dla subdomen <cokolwiek>.otos.pl

Logi

Logi apache są w /var/log/apache2/<user>/

Własny php.ini

Trzeba pomęczyć admina.

1) dla otsów i innych stron które chcą być przekierowywane pod adres www.jakisvhost
2) czyli bez literki 'o' w ip
3) to co powyżej + kodowanie ustawione na cp1250 (prawie na pewnie dla otsów będzie to najlepsze
4) czyli praktycznie zawsze
www/vhost.txt · Last modified: 2010/05/16 12:40 by h4v
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki