[[dns]]
 


:!: Obecnie zalecane jest trzymanie domen na dadzie

Legenda

  • strefa → z reguły znaczy to samo co domena
  • subdomena → wikipedia

Podpięcie strefy

poniższe polecenie spowoduje, że <domena> będzie kierowała na podane <ip> || to nie dotyczy subdomen, które są opisane poniżej

mydns adddom <domena> <ip>

Jeśli macie wykupioną domenę gdzieś to należy podpiąć ją u nas (jak powyżej) a następnie na poniższe DNSy trzeba ją wydelegować w panelu rejestratora (czasem trzeba odczekać godzinę zanim będzie to możliwe).

  • <ip> → przyznane ip (.ip na kanale, jeśli dwa to pod lewe);

:!: Jeśli chcecie, aby pod podpięta domeną była Wasza strona, należy dodać jeszcze vhost z nazwą domeny.

Nasze DNSy

Adresy:

  • ns1.h4v.eu (94.23.88.13)
  • ns2.h4v.eu (87.98.237.176)

Edycja swojej strefy

wykonujemy jeśli chcemy zmienić ip przypisane do domeny, albo stworzyć subdomene kierującą na inne ip niż domena
jeśli nie bardzo wiemy jak, admin za punkty wykona zmiane

cd /etc/bind
$EDITOR <nasza_strefa>

Edytujemy plik według potrzeb (można się posiłkować tym howto). Należy zwiększyć numer seryjny w tym pliku o dowolna ilość (najlepiej o 1)

Przeładowanie konfiguracji

Jeśli wprowadziliśmy zmiany do pliku strefy przeładowujemy konfiguracje:

sudo /etc/init.d/bind9 reload

Wpisy w strefie otos.pl

Narazie tylko admin może je edytować, powiadom go o chęci przekierowania na odpowiednie IP.

Propozycje

Co jeszcze dodać, co ulepszyć?

dns.txt · Last modified: 2010/10/14 13:56 by h4v
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki