Tutaj znajduje się słowniczek pojęć używanych na tym wiki.

Otos/otos

Pisany z wielkiej jest rozumiany jako cała nasza społeczność i wszystkie nasze serwery, z małej oznacza nasz pierwszy serwer (patrz niżej).

Serwery

user/<user>/<login>

Jeśli gdziekolwiek na wiki użyte jest jedno z tych wyrażeń należy je zastąpić swoim loginem.

domena/<domena>

Jeśli gdziekolwiek na wiki użyte jest jedno z tych wyrażeń należy je zastąpić jedną z domen (najlepiej swoją, jeśli żadna nie działa, należy posłużyć się domeną otos.pl)

trzeba być w grupie <grupa>

Oznacza to, że aby wykonać podane polecenie musimy się znajdować w podanej grupie. Można to sprawdzić poleceniem:

groups

Jeśli nie wyświetliła się wymagana grupa, kontaktujemy się z adminem i krzyczymy na Niego.

krzyczymy

Z reguły oznacza to miłe zagajenie, spokojną rozmowę, no chyba, że jesteśmy wkurzeni, wtedy można to odbierać dosłownie :)

slowniczek.txt · Last modified: 2010/10/05 23:05 by soolus
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki