Zalety

  • IMAP
  • nie oddajemy google naszych poufnych informacji
  • duża pojemność
  • szybkość działania
  • ochrona antyspamowa i antywirusowa
  • praktyczny brak limitów

Jak włączyć

Należy wybrać sobie adres składając go z loginu jakiego chcemy oraz dostępnych domen i z tą informacja skontaktować się z adminem. Nie ma limitu ilości kont ani aliasów (innych adresów, które prowadzą do naszego konta).

Własna domena

Należy dać znać adminowi. Trzeba pamietać, że domena musi kierować na otosa lub mieć wpis MX na IP otosa.

Wildcards

Jeśli chcemy używać wildcardsów (czyli jeśli chcemy aby wiadomości dochodziły nie tylko na adres user@domena ale tez na adresy np. user-cokolwiek@domena) piszemy adminowi, że tak chcemy. Polecam, przydatne.

Spam

Jeśli mimo zabezpieczeń przedostanie się jakiś spam, prosimy o zgłoszenie takiego faktu, poprawimy nasz antyspam.

Połączenie

:!: jako loginu zawsze używamy login@domena

Interfejs www

Konfiguracja klientów pocztowych

Szyfrowanie STARTTLS musi być włączone.

  • Serwer POP3: pop3.h4v.eu (SSL?)
  • Serwer IMAP: imap.h4v.eu (SSL, port 993)
  • Serwer SMTP: smtp.h4v.eu (STARTTLS, port 25 lub 25251))

Jeśli masz pocztę w swojej domenie zamień w powyższym h4v.eu na swoją.
Należy włączyć autoryzacje poczty wychodzącej (smtp auth) jako login wpisując <swój_login>@<domena>

Qmailadmin

FIXME Dokładniej opisać

Interfejs webowy do zarządzania pocztą znajduje się pod adresem http://qmailadmin.otos.pl/cgi-bin/qmailadmin. Za jego pomocą możemy zmienić hasło, konfigurować przekierowania, autorespondera itp.

Właściciele domen

Właściciele domen logując się na konto postmaster, mają, oprócz powyższych, możliwość dodawania i usuwania kont pocztowych, tworzenie list mailingowych itp.

Trick&Tips

Szczegóły techniczne

SpamAssassin i ClamAV aktywne.
Hasła są przechowywanie plain textem, ot, specyfika vpopmaila.

TODO

FIXME todo skrypt do szybkiego tworzenia aliasów per user

1) np. gdyby ISP blokował port 25
poczta/start.txt · Last modified: 2014/08/31 20:43 by h4v
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki