Table of Contents

Ogólnie

Można ściągać pocztę z innych serwerów na swoje konto tutaj przy pomocy programu fetchmail.

W katalogu /pub znajduje się przykladowy plik .fetchmailrc. Należy utworzyć własny lub skopiować przykładowy i dostosować do potrzeb.
Plik ten musi znaleźć się w naszym katalogu domowym.

cp /pub/.fetchmailrc $HOME

W tym pliku znajduje się konfiguracja zwykłego serwera (np. wp.pl, onet.pl) w pierwszej części oraz szyfrowanego SSL (np. gmail) w drugiej części, należy dostosować go do swoich potrzeb i zastąpić nawiasy klamrowe swoimi danymi oraz usunąć niepotrzebne wpisy serwerów.

nano $HOME/.fetchmailrc

Zmieniamy uprawnienia:

chmod 600 $HOME/.fetchmailrc

Poprawność konfiguracji sprawdzamy:

fetchmail -kv

Aby co jakiś czas były ściagane maile należy dodać do pliku crontab poleceniem

crontab -e

linijkę:

*/15 * * * * fetchmail >/dev/null

TODO

  • skrypt?
  • ściąganie do osobnego katalogu w skrzynce odbiorczej

Linki

poczta/sciaganie_poczty_z_innych_serwerow.txt · Last modified: 2009/07/10 11:16 by h4v
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki