Table of Contents

FIXME Rozwinąć

Start

Aktualnie listami zarządzają właściciele domen poprzez qmailadmina.

Obsługa list

Zapisanie się na listę

Wystarczy wysłać pustego maila na adres <nazwa listy>-subscribe@domena

Wypisanie

Wystarczy wysłać pustego maila na adres <nazwa listy>-unsubscribe@domena

Tips

Dozwolenie pustego tematu (w ./editor):

|/usr/local/bin/ezmlm/ezmlm-reject -S ...
poczta/listy_mailingowe.txt · Last modified: 2010/10/28 20:58 by h4v
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki