Mam Linuksa

logowanie: ssh <login>@<adres_serwera>
przesył plików: programy obsługujące protokół sftp, np. krusader, gftp, lftp

Mam Windows

Ściągamy program Putty z internetu. Za jego pomocą logujemy się do serwera wpisując jako host adres serwera, swój login i hasło.
Aby przesłać pliki na serwer ściągamy i instalujemy winscp i logujemy sie podobnie jak wyżej.

Niezależnie od systemu

Usermin → prosty webowy interfejs

logowanie.txt · Last modified: 2012/05/23 18:12 by h4v
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki