[[irc]]
 

Uwaga

Aby wejść na #otos trzeba mieć zarejestrowany i zidentyfikowany nick.

Nasz kanał

#otos w sieci irc.freenode.net, bramka www tu

Aby połączyć się z shella wpisujemy1):

chceIRC

Podstawy irssi

Zasady

Rejestrowanie nicka

rejestracja nicka

/msg NickServ register <password> <email>

Userzy, którzy zarejestrują nicka dostaną autovoice, lub nawet autoopa na kanałach i będą mogli wejść na #otos.

Identyfikacja nicka

/msg NickServ identify <haslo>

Porady

Skróty

Skrót Opis
brb be right back (zaraz wracam)
bbl be back later ( będę później)

dopisz które znasz FIXME

1) najlepiej będąc w screenie
irc.txt · Last modified: 2010/10/06 13:31 by h4v
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki
 otosowy pasek