Komendy

Komenda Opis
/quit [<tekst>] wyjście
/help Otwiera okno z pomocą
/msg <nick> <co> Wiadomość prywatna <co> do usera <nick>
/nick <nowy nick> Zmiana aktualnego nicku na <nowy nick>
/away <wiadomość> Ustawia status na nieobecny z podaniem <wiadomośći>
/clear Czyści aktualnie otwarte okno
/whois <nick> Pokazuje informacje o <nick>
/me <opis> Ustawia opis: be right back (zaraz wracam) <brb>; be back later ( będę później) <bbl>

FIXME

Klawisze

Klawisze Opis
Alt + 1 Okno pierwsze
Alt + 2 Okno drugie itd.

FIXME

irc/podstawy_irssi.txt · Last modified: 2010/02/16 23:08 by boomer
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki
 otosowy pasek