Zasady

dotyczą oficjalnego kanału #otos, jeśli preferujesz nieprzestrzeganie zasad i/lub nie chcesz tracić punktu polecamy kanał nieoficjalny #otos-free

ogólne

 1. nie jest mile widziane idlowanie1) jeśli nie jesteś naszym userem2);
 2. nie bluźnimy, nie obrażamy, nie używamy wulgaryzmów, czy quasi-wulgaryzmów, zachowujemy się kulturalnie i na poziomie;
 3. nie floodujemy (czyli nie wpisujemy ciągle tego samego, albo podobnego np. komend bota3));
 4. nie propagujemy informacji ułatwiających włamania, ataki, crackowanie, piracenie itp.;
 5. nie tolerujemy wycieczek personalnych, załatwiamy takie sprawy na query;
 1. treści rozmów są logowane;
 2. treści rozmów nie mogą być publikowane bez zgody wszystkich uczestników rozmowy;

otosowicze

 1. jesteśmy świadomi topicu kanału i zapoznajemy się z jego zmianami;
 2. zabronione jest podszywanie się pod innych użytkowników;
 3. nie bawimy się systemem punktowym;
 4. trzymamy się jednego nicka;

kontakt z h4v

niespełnienie poniższych warunków skutkuje czasową blokadą dostępu do irca i/lub koniecznością kontaktu przez forum

 1. nie highlightujemy jeśli na pytanie może też znać odpowiedź reszta kanału;
 2. ponowny highlight o to samo wydłuża czas odpowiedzi;
 3. nie zagadujemy na query/priv, chyba, że na głównym się dostało zgodę (po wyjaśnieniu powodów);
 4. złożone problemy, wymagające zformatowanego opisu i będące potencjalnie przydatne innym wrzucamy od razu na forum;
 5. jeśli highlightujemy musimy liczyć się z utratą punktu(ów), jeśli:
  1. odpowiedź na pytanie jest na wiki
  2. spełniając wymagania powinnismy sami znać odpowiedź
  3. pytanie nie jest związane z Otosem
 6. jeśli highlightujemy to zawrzyjmy w jednej wypowiedzi wszelkie potrzebne informacje;

op

operatorzy na kanałach otosa

 1. godnie i kulturalnie reprezentować otosa również na zewnętrznych serwisach;
 2. nie nadawać voice/op - każdy user będzie miał autovoice lub autoop, jeśli znajdzie się ktoś bez + lub @ to znaczy, że nie nasz;
1) czyli przebywanie na kanale nie odzywając się
2) wyjątkiem są osoby udzielające się w supporcie/posiadające konto w naszym systemie
3) większość można wykorzystać na query z botem
irc/zasady.txt · Last modified: 2010/11/13 11:45 by h4v
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki
 otosowy pasek