Ważne

Najlepiej konfigurując forum używać adresu mailowego z naszego serwera (jeśli nie macie, dajcie znać adminowi), ponieważ niektóre serwery1) będą odrzucać maile wysyłane z forum oraz będą do Was dochodzić wiadomości od MAILER-DEAMON z błędami2).

Simple Machines Forum

Instalacja

Dodajemy vhosta:

vhost add <nowy_adres_forum>

Przykład:

vhost add forum.otos.pl

Kopiujemy forum:

cp -a /pub/forum/smf-pl/ ~/www/<katalog_utworzonego_wyzej_vhosta>

Na poniższych katalogach/plikach trzeba wykonać chmod 777

 • attachments
 • avatars
 • Packages
 • Packages/installed.list
 • Smileys
 • Themes
 • Themes/default/languages/Install.english.php
 • agreement.txt
 • Settings.php
 • Settings_bak.php
 • install.php

Wchodzimy w przeglądarce pod adres utworzonego_wyżej_vhosta i kończymy konfiguracje forum. Będzie potrzebna baza danych: jak ją stworzyć opisane jest tutaj

Konfiguracja:

 • Ścieżka instalacji to katalog z forum, więc wpisujemy tam /home/<login>/www/<utworzony_vhost>
 • Po instalacji skasuj plik install.php
1) np. wp.pl
2) onet i wp odrzucają maile
www/fora.txt · Last modified: 2010/08/20 20:45 by soolus
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki