Ventrilo

v.2.1.4

Pliki

Tworzymy folder ventrilo wpisując w konsoli SSH (np. Putty) na serwerze fuma:

mkdir ~/ventrilo

Następnie wchodzimy do stworzonego katalogu:

cd ~/ventrilo

I rozpakowujemy potrzebne pliki:

tar xvf /pub/tfs/ventrilo_2_1_2_server_linux.tar.gz

Konfiguracja

Odpalamy Winscp (lub inny program obsługujący SFTP) logujemy się naszym kontem na serwer fuma. Wchodzimy do katalogu: ventrilo

i edytujemy plik ventrilo_srv.ini

Ustawienia

Plik ventrilo_srv.ini ustawiamy według tego poradnika:

[Server]
# Podstawowa konfiguracja
Name=Arkantes.pl # Nazwa serwera
Phonetic=go baby # Nazwa fonetyczna (którą przeczyta syntezator)
Comment=gogo.pl # Komentarz serwera (w nawiasie po nazwie serwera)
Port=3784 # Port, domyślny - 3784
Auth=0 # Ustawiamy na 1 jeśli serwer jest prywatny
Duplicates=1 # Możliwość wejścia kilku osób o takim samym nicku (1 - tak, 0 - nie)
AdminPassword=hasloadmina # Hasło administratora serwera
Password=haslo # Hasło na serwer. Jest sprawdzane tylko wtedy gdy Auth jest ustawiony na 1
MaxClients=100 # Maksymalna liczba graczy.
# Trudniejsza konfiguracja
SendBuffer=0
RecvBuffer=0
Diag=0
LogonTimeout=5
CloseStd=1
FilterWave=0
FilterTTS=0
TimeStamp=0
PingRate=10
ExtraBuffer=0
ChanWidth=0
ChanDepth=0
ChanClients=0
DisableMaxClients=1
DisableQuit=1
VoiceCodec=0
VoiceFormat=1
SilentLobby=0
#SpamChat=1,1000,2
#SpamComment=1,1000,2
#SpamWave=1,1000,2
#SpamTTS=1,1000,2

Start

konsola SSH (np. Putty), serwer fuma

Wchodzimy do stworzonego katalogu:

cd ~/ventrilo

Nadajemy uprawnienia do wykonywania serwera za pomocą komendy:

chmod +x ./ventrilo_srv

i odpalamy nasz serwer:

screen ./ventrilo_srv
voip/ventrilo.txt · Last modified: 2010/07/23 19:53 by soolus
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki