[[svn]]
 

Submin

Dostarcza środowisko trac oraz projekty svn.

szczegóły

Własne repozytorium

Nasz SVN działa na zasadzie vhostów, czyli każdy może postawić swoje spersonalizowane repo i nim zarządzać. Po więcej szczegółów zgłaszajcie sie do admina.

Pojedyńcze projekty

Jeśli nie potrzebujesz całego repozytorium i nie chce Ci się nim zarządzać, możesz poprosić o wydzielenie miejsca na projekt(y) w aktualnych repozytoriach.

svn.txt · Last modified: 2010/10/23 17:32 by h4v
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki