Shoutcast

W przeciwieństwie do icecast2, shoutcast nie ma wbudowanej funkcji playlisty i musimy wgrać plugin odpowiadający za autopliota.

Pliki

Wchodzimy do katalogu z plikami radia (shoutcast) wpisując w konsoli SSH (np. putty) na serwerze otos, komendę:

cd ~/shoutcast

następnie rozpakowujemy potrzebne pliki:

tar xvf /pub/shoutcast/autopilot.tar.gz

Konfiguracja

Odpalamy Winscp (lub inny program obsługujący SFTP) logujemy się naszym kontem na serwer Otos. Wchodzimy do katalogu:

cd ~/shoutcast

i edytujemy plik sc_trans.conf

Ustawienia

Konfiguracja pliku sc_trans.conf:

; PlaylistFile (required EVEN IF RELAYING) - playlist file (to create, use
; find /path/to/mp3/directory -type f -name "*.mp3" > playlist_filename.lst
PlaylistFile=twojalista.lst : Tutaj podajemy sciezkę do naszej playlist (polecam zostawić tak jak jest)


; ServerIP/ServerPort are the target server to send to
ServerIP=localhost : tutaj podajemy IP naszego serwera.
ServerPort=12086 : tutaj port

; Password is the password on the sc_serv you're sending to.
Password=hasloserwera : tutaj podajemy hasło do nadawania.

; StreamTitle/URL/Genre define the data that appears on the directory and in the
; stream info.
StreamTitle= WWW.Eshoutcast.info : nazwa audycji.
StreamURL=http://eshoutcast.info : adres naszej strony.
Genre=blala : tutaj nazwę dj (autopilota)

; Logfile optionally denotes a text file to log sc_trans to. a kill -HUP
; will force a close and re-open of this file (but will also cease logging to
; the console)
LogFile=sc_trans.log

; Shuffle the playlist
Shuffle=1 : tutaj ustawiamy czy pilot gra losowo muzykę (1) czy według listy (0)

; Bitrate/SampleRate/Channels recommended values:
; 8kbps 8000/11025/1
; 16kbps 16000/11025/1
; 24kbps 24000/22050/1
; 32kbps 32000/22050/1
; 64kbps mono 64000/44100/1
; 64kbps stereo 64000/22050/2
; 96kbps stereo 96000/44100/2
; 128kbps stere0 128000/44100/2
Bitrate=48000 : jakość nadawania muzyki.
SampleRate=44100 : jakość w kHz naszego pilota.
Channels=1 : na jakim kanale ma nadawać nasz pilot 1=Mono , 2=Stereo
; Quality is from 1-10. 1 is best, 10 is fastest.
Quality=10 : jakość muzyczna naszego autopilota (tutaj polecam metodę prób i błędów)


; Mode=0 for none, 1 for 100/100->100/0, 2 for 0/100->100/0
CrossfadeMode=1
; Length is ms.
CrossfadeLength=5000 : przejścia między mp3.UseID3=0 : domyślnie 0

; Public determines whether or not this station will show up in the directory
Public=1 : czy nasz serwer ma byc publiczny  1=tak 0=Nie.


; Put stuff here for user interaction (AOL IM, ICQ, IRC)
AIM=PartyBoy
ICQ=PartyBoy
IRC=PartyBoy

Playlista

Po ustawieniu konfiguracji, czas na wpisanie piosenek do playlist. Na początku wrzucamy naszą muzykę do folderu

/shoutcast/muza/

Po wrzuceniu odpalamy i edytujemy plik:

twojalista.lst

dodając kolejno każdy utwór:

/home/twójnick/shoutcast/muza/test_1.mp3  (twójnick - nazwa twojego konta np. soolus, test_1.mp3 (to nazwa muzyki z końcówką mp3 i tak dodajemy każdy plik.
/home/twójnick/shoutcast/muza/test_2.mp3

Jednak kto ma czas i ochotę na mozolne wpisywanie tytułu każdej piosenki. Dlatego by to ułatwić skorzystamy z komendy:

find /home/twójnick/shoutcast/muza/ -type f -name "*.mp3" > twojalista.lst

Start

konsola SSH (np. Putty), serwer otos

Wchodzimy do stworzonego katalogu:

cd ~/shoutcast

Odpalamy naszego autopilota za pomocą komendy:

screen ./sc_trans_linux
radio_internetowe/autopilot_i_dodatki.txt · Last modified: 2010/07/23 20:00 by soolus
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki