Table of Contents

Opis

Screen to podstawowy program, dzięki któremu po wyłączeniu putty twój uruchomiony w nim program się nie zamknie. Przed włączeniem programu należy wklepać:

screen

mozna też nazwać dany screen:

screen -S <nazwa>  # np. screen -S ots

potem odpalamy swój program i będzie działał w screenie

Komendy

Aby wylistować nasze screeny wpisujemy:

screen -list

Gdy chcemy wrócić do uruchomionego w screenie programu wpisujemy:

screen -r <numer>

lub jeśli go nazwaliśmy:

screen -r <nazwa> # np. screen -r ots

Jeśli z jakiś względów, chcemy podpiąc się pod screen, który jest już podpięty (np. w wyniku jakiegoś błędu):

screen -x

Kombinacje klawiszy

kombinacje klawiszy w screenie uruchamia się tak, że najpierw naciska się kombinacje klawiszy ctrl+<cos>, puszcza i naciska ostatnia literkę Aby odłączyć się od screena:

ctrl+a d 
pomoc/screen.txt · Last modified: 2010/05/16 12:18 by h4v
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki