Polecenia linuksa

Podstawowe

Komenda Opis
pwd Wypisanie katalogu aktualnego
cd <ścieżka> Zmiana katalogu aktualnego
ls-al Listowanie zawartości katalogu
chmod <jakie> <do_czego> Zmiana uprawnień
chmod 711 /home/login/www/testowy.pl/layouts
htop Manager procesów
ps ax Wyświetlenie procesów
kill <numer_pid_z_powyższego_polecenia> Zabicie procesu
passwd Zmiana hasła

Zaawansowane

Komenda Opis Przykład
rsync -av <katalog/plik> <login>@<host>:~/<katalog/plik_decelowy> Przenoszenie plików między serwerami rsync -av ~/silnik deqeen@fuma.otos.pl:~/silniczek
unrar x <plik.rar> Rozpakowanie rara
unzip <plik.zip> Rozpakowanie zipa
tar c <katalog> > <plik.tar> Zarchiwizowanie katalogu
cp -a <ktory> <nowy> kopiowanie katalogu
mysql -u <login> -p <nazwa_bazy> < <plik.sql> Import bazy z pliku
tar c <katalog> | gzip > <plik.tar.gz>  # Zarchiwizowanie i skompresowanie katalogu  
pomoc/podstawowe_polecenia_linuksa.txt · Last modified: 2010/06/02 14:06 by wariatq
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki