Skrypt jest udostępniany na zasadach public domain.
Aby skrypt zliczał nam wysłane sms'y należy dodać poniższy skrypt do config-and-functions.php oraz uzupełnić dane dot. połączenia z serwerem sql:

Config-And-Functions.php

Wszystko wrzucamy przed znacznik ?> (znajduje się on na końcu pliku).

function sms_cost($sms){ 
	$SQL = $GLOBALS['SQL'];
	$cost = explode(" ", $sms);
	$cost_p = $cost[0] * (23/123);
	$dzialanie = 41/100; //dla homepaya to będzie 50/100
	$cas = ($cost[0] - $cost_p) * $dzialanie; 
	$cash = round ($cas, 2);  
	$SQL->query('INSERT INTO sms_cost (cash) VALUES('.$cash.')'); 
} 

SQL

następnie należy wykonać zapytania do sql'a:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sms_cost` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `cash` double DEFAULT NULL,
  `date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`)
);

Buypoints.php

Kolejno przechodzimy do buypoints.php i szukamy tego:

if(add_points($account, $config['dotpay'][$sms_type]['addpoints']))

i pod { dodajemy:

DOTPAY

sms_cost($config['dotpay'][$sms_type]['sms_cost']);


HOMEPAY

sms_cost($config['homepay'][$sms_type]['sms_cost']);


Od teraz po każdym prawidłowym wpisaniu kodu, skrypt zapisze do bazy sumę zaokrągloną do 1 miejsca po przecinku.

Poznajemy sumę pieniędzy za dany miesiąc

SELECT SUM(cash) FROM sms_cost WHERE `date` > '2010-11-0' AND `date` < '2010-12-0'

Gdzie 2010-11-0 to rok, miesiąc, dzień od którego chcemy liczyć łączną ilość kasy, a 2010-12-0 to data, do której skrypt ma zliczyć kase

otspub/zliczanie_smsow_by_kowol.txt · Last modified: 2011/06/09 20:30 by h4v
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki