Autor: LordGizmo

Licencja: Nie znana

Jak Się Zaloguje Jakiś Player to Wyskoczy Mu Prywatna Wiadomość: wchodzimy w Creaturescripts/scripts i robimy plik powitanie.lua :

function onLogin(cid)
doPlayerSendTextMessage(cid,22,"Elo.Zapraszamy do SmS Shop Zyczymy udanych zakupow. "..getPlayerName(cid).."!")
return TRUE
end

teraz w creaturescript.xml

<event type="login" name="FirstItems" script="powitanie.lua"/>  
otspub/wiadomosc_przy_zalogowaniu.txt · Last modified: 2010/06/02 16:12 by micki
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki