Autor: kielb

Licencja: brak

Mój pierwszy skrypt troche banalny ale cóż zawsze jest :). Skrypt ma na celu widać gracza gdy on się zaloguje.

Część LUA

Wchodzimy do folderu data\creaturescripts\scripts\ tam tworzymy plik witaj.lua a jego zawartość to:

witaj.lua
function onLogin(cid)
doPlayerSendTextMessage(cid,22,"Witaj na RealiaOTS "..getPlayerName(cid).."!")
		return TRUE
	end

Dodajemy również linijkę do data\creaturescripts\creaturescripts.xml o to ona:

<event type="login" name="FirstItems" script="witaj.lua"/>

Gotowe! Każdy gracz gdy wejdzie dostanie powitalną wiadomość!

otspub/skrypt_powitalny_by_kielb.txt · Last modified: 2010/04/28 19:38 by kielb
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki