FIXME Przemyśleć

Informacje, które potrzebujemy

  1. czy masz skończone 15 lat?
  2. czy miałeś wcześniej u nas konto?

skłamanie na powyższe pytania może skutkować bezwarunkowym banem

  1. ile megabajtów ma mapa?
  2. czy będziesz używał naszego konta dotpay?
  3. skąd dokładnie się o nas dowiedziałeś (jeśli z forum to z którego wątku)?
otspub/ots-informacje.txt · Last modified: 2010/05/16 12:42 by h4v
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki
 otosowy pasek