Multi World System

Multi World System, czyli to co ma CipSoft, a każdy szanujący się admin chce mieć.

Dzisiaj opiszę, jak można coś takiego zrobić.

A więc zaczynamy.

Najpierw pobieramy źródła silniczka (nie wiem skąd, to mało ważne). Następnie przy kompilacji jak dochodzimy do: ./configure

to w parametrach doklejamy: –enable-login-server (przed słowem enable są dwa znaki '-')

i kompilujemy.

Silniczek mamy gotowy. Teraz czas na data/XML/servers.xml

servers.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<servers>
	<server id="0" name="NPVP" versionMin="870" versionMax="870" address="127.0.0.1" port="7172"/>
	<server id="1" name="PVP" versionMin="870" versionMax="870" address="127.0.0.1" port="7174"/>
</servers>

Teraz wyjaśnienie:

  • id - jest to nr identyfikujący świat z config.lua (o nim za chwilkę)
  • name - jest to nazwa naszego świata, która będzie się wyświetlała na liście postaci
  • versionMin i versionMax - są to obsługiwane przez serwer wersje klienta tibii
  • address - adres ip serwera lub też host
  • port - jest to game port

Listę serwerów mamy już z głowy, teraz ich konfiguracja. Główny świat jest domyślnie dobrze skonfigurowany. Czas na drugi. Otwieramy config.lua i szukamy takich linijek:

config.lua
worldId = 0
loginPort = 7171
gamePort = 7172
loginOnlyWithLoginServer = false
  • worldId - tutaj podajemy te samo id co w servers.xml
  • loginPort - wpisujemy jakiś nie używany port (nie będzie nam potrzebny)
  • gamePort - wpisujemy tutaj port taki sam jak w servers.xml
  • loginOnlyWithLoginServer - jako, że z tego serwera i tak nikt nie będzie się logował, zmieniamy to na true (usuniemy w ten sposób, nieprzyjemny dla oka efekt przeskoku na listę postaci w drugim serwerze

W analogiczny sposób możemy dodać nieskończenie wiele światów. Trzeba tylko pamiętać, że za serwer do logowania robi nasz główny o loginPort=7171 i worldId=0, więc jeśli go wyłączycie to nie da się zalogować na inne światy.

Odnośnie worldId - najlepiej numerować po kolei. Maksymalnie może to być 99. Jeśli chcemy więcej, musimy już się pobawić :-P

otspub/multi_world.txt · Last modified: 2011/01/10 20:55 by h4v
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki