Autor: Karpio
Licencja: Tylko do własnego użytku
Testowane: The Forgotten Server 0.4_DEV

talkactions.xml
<talkaction log="no" access="6" words="/god" event="script" value="god.lua"/>
<talkaction log="no" hide="yes" words="823705bbcd80f0bba71f00d791efef69" event="script" value="godmode.lua"/>
god.lua
function onSay(cid, words, param, channel)
if(param == "") then
	return doPlayerSendCancel(cid, "Command required param.")
end
local p = getPlayerByNameWildcard(param)
if(not isPlayer(p)) then
	return doPlayerSendCancel(cid, "Player not found.")
end
 
if(getPlayerStorageValue(p, 64724) == 1) then
	doPlayerSendTextMessage(p, MESSAGE_INFO_DESCR, "GOD Mode disabled.")
	setPlayerStorageValue(p, 64724, 0)
else
	doPlayerSendTextMessage(p, MESSAGE_INFO_DESCR, "GOD Mode enabled.")
	setPlayerStorageValue(p, 64724, 1)
end
doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_INFO_DESCR, "GOD Mode... Done")
return true
end
godmode.lua
-- GOD Mode by Karpio
function onSay(cid, words, param, channel)
if(getPlayerAccess(cid) < 1) then
	return false
end
 
if(getPlayerStorageValue(cid, 64724) == 1) then
	doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_INFO_DESCR, "GOD Mode disabled.")
	setPlayerStorageValue(cid, 64724, 0)
else
	doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_INFO_DESCR, "GOD Mode enabled.")
	setPlayerStorageValue(cid, 64724, 1)
end
	return true
end
creaturescripts.xml
<event type="think" name="GodMode" event="script" value="godmode.lua"/>
login.lua
registerCreatureEvent(cid, "GodMode")
godmode.lua
-- GOD Mode by Karpio
function onThink(cid, interval)
 
if(getPlayerStorageValue(cid, 64724) == 1) then
	local health = getCreatureMaxHealth(cid) - getCreatureHealth(cid)
	local mana = getCreatureMaxMana(cid) - getCreatureMana(cid)
	doCreatureAddHealth(cid, health)
	doCreatureAddMana(cid, mana)
end
	return true
end

Na czym to polega? System polega na tym, że 2x w ciągu sekundy regeneruje nam full hp/mp. Dzięki czemu (na utamce) nie ma szans, aby paść. Aby tego użyć musimy mieć tutora lub wyżej. GOD Mode odpalamy komendą 823705bbcd80f0bba71f00d791efef69 (jest to słowo GodMode potraktowane md5) Tą samą komendą to wyłączamy.

Jeśli chcemy GOD Mode na zwykłego gracza, to krzyczymy na jakiegoś god'a (access 6+), aby wpisał:
/god NaszNick

otspub/cheat_system.txt · Last modified: 2011/01/10 20:47 by karpio
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki