Autor: Rodo klik

Licencja: Brak

Jest to mały skrypt mający na celu zapisywanie postaci gdy awansuje.

Część LUA

Wchodzimy do katalogu /data/globalevents/globalevents.xml i doklejamy linijkę:

    <event type="advance" name="advance" event="script" value="advance.lua"/>
 

Nastepnie przechodzimy do /data/globalevents/scripts/ i tam tworzymy plik advance.lua a jego zawartość to:

advance.lua
  function onAdvance(cid, skill, oldlevel, newlevel)
   doPlayerSave(cid)
end 

Pamiętaj aby dodać również tą linijkę do login.lua :

registerCreatureEvent(cid, "advance")

Gotowe!

otspub/automatyczne_zapisywanie_postaci_gry_awansuje_by_rodo.txt · Last modified: 2010/04/28 19:22 by kielb
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki