Otóż ten skrypt polega na wysyłaniu wiadomości na serwer w kolorze czerwonym.Wysyła on automatycznie jedna z kilku wiadomości.

Autor: Nieznany.

Licencja: Nie ma.

Edit: kielb

Instalacja Wchodzimy do katalogu data/globalevents/globalevents.xml

<globalevent name="reklama" interval="300" event="script" value="broadcast.lua"/>

300 - Czas w sekundach

Następnie wchodzimy do katalogu /data/globalevents/scripts/ i tworzymy katalog broadcast.lua

broadcast.lua
     local text = {
    [1] = "miejsce na tekst",
    [2] = "miejsce na tekst",
    }
function onThink(interval, lastExecution)
doBroadcastMessage("Reklama: "..text[math.random(1,2)])
    return TRUE
end

miejsce na tekst - Wiadomość wysyłana na serwer 2 - Ile Wiadomości Losowych Aby dodać nową wiadomość do tabeli “text” musisz dodać linijkę:

[2] = "miejsce na tekst",

gdzie 2 to numer wiadomości.

Myślę ze wyjaśniłem to dość jasno. Skrypt Testowany na TFSie

otspub/auto_broardcast_by_idk_edited_by_kielb_lua.txt · Last modified: 2010/04/28 12:08 by kielb
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki