Autor: kielb

Licencja: Byle by nie usuwać autora :)

Łoł! Napisałem swój pierwszy skrypt jego zadaniem jest dodanie graczowi cale hp oraz mane + super efekty gdy awansuje w jednym z możliwość swej postaci!

Teraz do roboty!

Część LUA

Wchodzimy do katalogu /data/creaturescripts/scripts/ i tam dodajemy plik advance.lua jego zawartość to :

advance.lua
  -- Autor: kielb
 
  function onAdvance(cid, skill, oldlevel, newlevel)
 
          local pPos = getCreaturePosition(cid)
 
          if skill == SKILL__MAGLEVEL then
              doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_EVENT_ADVANCE, "Gratulacje! Awansowales w Magic Levelu")
              doSendMagicEffect(pPos, 40)
              doCreatureAddHealth(cid, getCreatureMaxHealth(cid))
              doCreatureAddMana(cid, getCreatureMaxMana(cid))
          elseif skill == SKILL_SHIELD then
              doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_EVENT_ADVANCE, "Gratulacje! Awansowales w Obronie")
              doSendMagicEffect(pPos, 3)
          elseif skill == SKILL_AXE then
              doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_EVENT_ADVANCE, "Gratulacje! Awansowales w walce Toporami")
              doSendMagicEffect(pPos, 42
          elseif skill == SKILL_SWORD then
              doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_EVENT_ADVANCE, "Gratulacje! Awansowales w walce Mieczami")
              doSendMagicEffect(pPos, 50)
          elseif skill == SKILL_CLUB then
              doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_EVENT_ADVANCE, "Gratulacje! Awansowales w walce Maczugami")
              doSendMagicEffect(pPos, 30)  
          elseif skill == SKILL_DISTANCE then
              doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_EVENT_ADVANCE, "Gratulacje! Awansowales w walce na Dystans")
              doSendMagicEffect(pPos, 29)
          elseif skill == SKILL__LEVEL then
              doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_EVENT_ADVANCE, "Gratulacje! Awansowales w Levelu!")
              doSendMagicEffect(pPos, 28)   
          end
          return true
  end

W kolejnym kroku wchodzimy do pliku login.lua i dodajemy linijkę :

registerCreatureEvent(cid, "Advance")

Następnie w katalogu /data/creaturescripts/creaturescripts.xml/

<event type="advance" name="Advance" event="script" value="advance.lua"/>

Koniec!

Skrypt jest wpełni sprawny ! Wszystko działa!
otspub/animacja_gdy_awansujesz_by_kielb.txt · Last modified: 2010/04/30 17:27 by kielb
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki