Dla stałych użytkowników

irc

Można wykorzystać dowolnego klienta IRC:

  • serwer: irc.freenode.net
  • kanał: #otos

Do kanału można się łączyć też od razy podając swój nick, o tak:

https://webchat.freenode.net/?nick=<login>&channels=otos

Zamiast <login> trzeba wstawić swój login.

Żeby wejść na dwa kanały:

https://webchat.freenode.net/?nick=<login>&channels=otos,otos-free
kontakt/zaawansowane.txt · Last modified: 2010/05/12 21:30 by micki
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki