Icecast2

Z plików na serwerze

Muzykę potrzebujemy w formacie Ogg, czyli u większości oznacza to konwersję z mp3 na ogg (polecam mp32ogg).

Tworzymy plik playlist.txt z nazwami bezwzględnymi plików ogg np.:

 find ~ -iname "*.ogg" > playlist.txt

Konfiguracja serwera

Niezależnie z której z powyższych metody skorzystaliśmy musimy skonfigurować odpowiednio serwer.
Kopiujemy plik konfiguracji:

 cp /pub/ices2.xml ~ 

i dopasowujemy go do potrzeb według informacji w internecie (trzeba zmienić hasło, nazwe, serwer itp.)

 nano ~/ices2.xml


Następnie uruchamiamy program

ices2 ~/ices2.xml
konfiguracja/icecast.txt · Last modified: 2010/03/14 15:11 by soolus
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki