Jak ładujemy bazę

łatwa metoda

trudna (w razie problemów)

  1. Logujemy się do ssh.
  2. Wpisujemy komendę mysql -u <name_user> -p
  3. Wpisujemy hasełko i je zatwierdzamy enterem.
  4. Wybieramy bazę danych za pomocą komendy use <name_database> use moqill_tfs
  5. Ładujemy kod bazy za pomocą komendy source <ścieżka_do_pliku>
ispconfig/ladowanie.txt · Last modified: 2011/04/20 00:00 by h4v
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki
 otosowy pasek