trzeba mieć konto o statusie reseller

Każdy ots powinien być tworzony na oddzielnym kliencie w panelu i z poziomu tego klienta (czyli trzeba się na niego zalogować)

Dodanie nowego klienta

  1. Logujemy się do panelu http://panel.otos.pl:8080/
  2. Następnie Client i klikamy Add new client
  3. W pole Nazwa firmy wpisujemy nick resellera (czyli swój)
  4. Nazwę kontaktu wpisujemy nick (z forum, lub inny, coś rozpoznawalnego, niepowtarzalnego)
  5. Hasło
  6. Resztę wedle uznania
ispconfig/client.txt · Last modified: 2010/12/03 20:43 by h4v
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki