Instrukcja instalacji krok po kroku account menagera by **gęsior** przygotowanego przez nas:

1. Po zalogowaniu się w putty wpisz kilka poleceń:

chmod 666 ~/web/config/config.ini
chmod 666 ~/web/config/serverstatus
chmod 666 ~/web/usercounter.dat

2. Wpisz w swoją przeglądarkę internetową adres vhosta i postępuj według poleceń.

ispconfig/acc.txt · Last modified: 2010/09/01 18:20 by kielb
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki
 otosowy pasek