[[ftp]]
 

FTP

Na potrzeby osób tylko hostujących strony wdrożyliśmy FTP. Jeśli ktoś jeszcze potrzebuje kont FTP niech da znać.

FIXME Skrypt do tworzenia kont

ftp.txt · Last modified: 2010/05/12 21:32 by soolus
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki