Instalacja

DNS

template:

[ZONE]
origin={DOMAIN}.
ns=ns1.otos.pl.
mbox=h4v-dnsdada@otos.pl
refresh=28800
retry=7200
expire=604800
minimum=86400
ttl=86400

[DNS_RECORDS]
A|{DOMAIN}.|{IP}|0|86400
A|www|{IP}|0|86400
A|mail|{IP}|0|86400
NS|{DOMAIN}.|ns1.otos.pl.|0|86400
NS|{DOMAIN}.|ns2.otos.pl.|0|86400
MX|{DOMAIN}.|{DOMAIN}.|10|86400

apache

server/plugins-enabled/apache2_plugin.inc.php:489

 488 
 489             $this->_exec("chmod 750 ".escapeshellcmd($data["new"]["document_root"]."/"));
 490             $this->_exec("chmod 751 ".escapeshellcmd($data["new"]["document_root"])."/*");

client

ogólne
 • podając maila clienta umożliwimy mu reset hasła jakby zapomniał
limity
 • zaptaszyć mod_php tylko, bo tylko ten tryb umożliwia izolacje poprzez php openbasedir

Przydatne zapytania

Zmiana ip w myDNS:

update dns_rr set data='178.32.20.143' where data='85.25.98.17';

Zestawienie kont ssh:

select shell_user.username,parent_domain_id,sys_user.username from shell_user join sys_user join client where sys_user.userid=shell_user.sys_userid AND sys_user.client_id=client.client_id group by parent_domain_id;

OStatnie 20 linijek logu:

select FROM_UNIXTIME(tstamp),message from sys_log group by tstamp desc limit 30;

Problemy

zmiana hasła root mysql

/usr/local/ispconfig/server/lib/mysql_clientdb.conf

brak propagacji zmian

czasem ispconfig łapie zadyszke, sprawdzamy sytuacje:

/usr/local/ispconfig/server/server.sh
 • jeśli skarży się, że już uruchomiony skillujmy proces server.php
 • jeśli skarży się, że jest lockfile, usuńmy lockfile z /usr/local/ispconfig/server/temp/

wirtualizacja

"Unable to switch capabilities : Operation not permitted"
eduotos/ispconfig.txt · Last modified: 2011/09/06 23:21 by h4v
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki
 otosowy pasek