Zestaw szkoleń przybliżających zagadnienia związane z administracją serwerem linuksowym na przykładzie dystrybucji Debian. Nastawiony na ogólną wiedzę z rzadkimi wtrąceniami dotyczącymi otsów. Realizowany zdalnie za pomocą technologi VoIP i VNC.

Program

Technikalia

Materiały

kursy

eduotos.txt · Last modified: 2011/09/13 23:21 by h4v
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki