Ogólnie

Aby dodać vhost, który wymagać będzie hasła przy wejściu pod jego adres, zamiast

vhost add <jakas_domena>

dajemy:

vhost add <jakas_domena> pass <login>

Polecenie to poprosi o utworzenie nowego hasła dla podanego przez nas dowolnego loginu.

Dla zaawansowanych

Aktualnie można utworzyć skryptem tylko jeden login, dodatkowe tworzymy ręcznie.

www/dodawanie_stron_chronionych_haslem.txt · Last modified: 2010/05/16 12:40 by h4v
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki
 otosowy pasek