FIXME Przestarzałe

Gdzie jest?

Skompilowane silniki TheForgottenServer są udostępniane w katalogu /pub/tfs na serwerze na którym mamy mieć silnik. Tam szukamy pożądanej wersji.

Wyświetlenie wersji:

ls -l /pub/tfs

Wersje patchowane:

Jak skopiować?

Polecenie kopiowania na linuksie wygląda tak:

cp <scieżka_do_skopiowania> <ścieżka_gdzie_ma_być_skopiowane>

W naszym przypadku chcemy skopiować wszystkie pliki oraz katalogi więc musimy użyć parametru -a (kopiowanie z katalogami). Przykład:

cp -a /pub/tfs/0.3.4pl2 /var/www/clients/clientx/webxx/

x - id twojego klienta np.1

xx - id web np.1

Sprawdzenie webid oraz clientid przy pomocy WinSPC

Pamiętaj

Linux uwzględnia duże i małe litery więc nazwa PUB nie jest równa nazwie pub!

ispconfig/where_is_tfs.txt · Last modified: 2011/09/19 17:55 by h4v
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki
 otosowy pasek