Tworzenie

  1. Logujemy się na swojego użytkownika przez panel http://panel.otos.pl:8080/.
  2. Klikamy Sites następnie Bazy Danych
  3. Dodaj nowa bazę danych
  4. Klient zostawiamy ( ma być nasz login do panelu )
  5. Typ MYSQL
  6. Nazwa bazy np. tfs
  7. Hasło do bazy, wpisuje silne hasło aby nikt go nie złamał
  8. Resztę zostawiamy bez zmian klikamy Zapisz.

phpmyadmin

ispconfig/tworzenie.txt · Last modified: 2011/04/19 23:59 by h4v
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki
 otosowy pasek