Sites => Website => Dodaj nową stronę

 • Adres IP - * (musi być zostawiona gwiazdka :!:);
 • Domena - adres tworzonej strony, musi kierować1) na ip dady2) może to być subdomena otos.pl;
 • Limity - wedle uznania, najlepiej zostawić -1, czyli bez limitu;
 • Automatyczna subdomena - warto ustawić na www;
 • PHP - jeśli używamy ustawiamy na mod-php, jeśli nie to może być disabled;

Resztę zostawiamy bez zmian.

Sites => Użytkownik FTP => Dodaj nowego użytkownika FTP

Użytkownik FTP jest przyporządkowany utworzonej wcześniej stronie i może operować w jej zakresie.

Sites => Foldery chronione

Ścieżka jest relatywna do katalogu web. Czyli np, dodając ”/tmp” chronimy podkatalog web/tmp.

Sites => Użytkownik Shell => Dodaj nowego użytkownika

Analogicznie, nie ruszamy wartości domyślnych.

Sites => Bazy danych => Dodaj nową baze danych

 • nie należy odznaczać dostęp zdalny
 • trzeba mieć już utworzoną stronę, inaczej baza nie utworzy się
 • reszte bez kombinacji

Własne php.ini

FIXME Tymczasowo nieaktywne

 • Sites ⇒ Website ⇒ Dodaj nową stronę.
 • Uzupełniamy wszystko według porad z góry, zmieniamy tylko linijkę PHP na SuPHP.
 • Tworzymy plik .htaccess w głównym katalogu strony i wpisujemy do niego:
suPHP_ConfigPath /var/www/clients/client12/web24/web/
 • Zmieniamy ścieżkę według własnych potrzeb.
 • Dodajemy plik php.ini do głównego katalogu strony.
1) rekord A
2) chyba, że mamy antyddos, wtedy na ip antyddosowe
ispconfig/sites.txt · Last modified: 2015/04/29 23:01 by h4v
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki