Błędy które możemy napotkać

serwer crashuje

Żeby serwer odpalał się od razu po crashu (tzw. autorestarter) wystarczy zamiast ”./TheForgottenServer” wpisać tylko “tfs”
Autorestarter zapisuje też log w pliku tfs-log, w katalogu w którym został uruchomiony.

serwer offline

Jeśli to się wyświetla mimo, że serwer jest uruchomiony, to najprawdopodobniej macie błąd w acc makerze, w linii 357 pliku config-and-functions.php, trzeba sprawdzić czy ta linia wygląda tak:

$sock = @fsockopen($config['server']['ip'], $config['server']['statusPort'], $errno, $errstr, 1);

Trzeba także upewnić się czy są poprawne uprawnienia:

chmod o+w config/serverstatus

Więcej informacji: http://tibia.net.pl/propozycje/140825-poradnik-jak-naprawic-status-graczy-online-w-acc-makerze.html

boost::system::system_error

terminate called after throwing an instance of 'boost::system::system_error'
what():  Invalid argument
Przerwane

najprawdopodobniej w config.lua wpisaliście hostname zamiast numeru IP lub nieprawidłowy IP

brak bibliotek

taki błąd:

theforgottenserver: error while loading shared libraries: libboost_date_time-gcc-mt-1_33_1.so.1.33.1: cannot open shared object file: No such file or directory

lub podobny.
Należy skopiować plik theforgottenserver lub TheForgottenServer z odpowiedniej wersji silnika w katalogu /pub/tfs na serwerze do Waszego katalogu z silnikiem, przykład:

cp /pub/tfs/0.3.5/theforgottenserver ~/silnik

!pthread_mutex_destroy(&m)' failed

theforgottenserver: /usr/include/boost/thread/pthread/mutex.hpp:45: boost::mutex::~mutex(): `!pthread_mutex_destroy(&m)' failed. Crash!

Najprawdopodobniej już na tym IP/porcie chodzi ots, najprawdopodobniej Wasz. Można to sprawdzić wpisując w putty (ssh) ps ax i sprawdzić czy jest jakiś proces tfs. Mogliście też wpisać złe ip/port.

serwer online ale nie da się wbić

Najprawdopodobniej to złe ustawienia w config.lua, a dokładnie dla pojedynczych ip:

dla 0.3.5 TFS

bindOnlyConfiguredIpAddress = “yes”

dla 0.3.6 TFS

bindOnlyConfiguredIpAddress = true

Klonowanie itemów

Częstym błędem administracji serwerów jest dawanie tzw namelocków. Gdy gracz ma zły nick lub obraźliwy game master daje namelock następnie gracz może se wybrać nowy nick i tu jest błąd. Gracz wybierając nick: Account Manager może klonować items. By zapobiegnąć klonowaniu rzeczy wystarczy albo nie dawać name locków albo przestawić jedną rzecz w config.lua a dokładnie linijkę:

namelockManager = false

Plik nie istnieje?

jeśli widzisz coś podobnego

Cannot load script: data/npc/scripts/Default.lua

Trzeba pamiętać, że system operacyjny jakim jest Linux rozróżnia wielkość liter, czyli dla przykładu, na systemie Windows nazwa pliku tibia jest równa Tibia, natomiast na linuxie nie są one takie same, więc trzeba o tym pamiętać. Gdy zdarzy nam się takie coś, trzeba w odpowiednim pliku zmienić ścieżkę, na faktycznie istniejący plik lub folder.

ispconfig/problemy.txt · Last modified: 2010/09/02 17:50 by kielb
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki
 otosowy pasek