Włączanie

  1. Logujemy się poprzez Putty
  2. Wpisujemy polecenie screen i wciskamy enter
  3. Wybieramy katalog w którym znajduje się nasz silnik za pomocą komendy cd <ścieżka_do_katalogu>
  4. Odpalamy silnik za pomocą komendy ./theforgottenserver1) lub tfs2)

Pamiętaj

Możesz bezpiecznie wyłączyć program PUTTY / Terminal nie obawiając się, że OTS przestanie działać!

Podgląd konsoli OTSa

  1. Wpisujemy w PUTTY komendę screen -r [ewentualnie screen -r <id_screenu>]

Wyłączanie

normalnie

  1. Wpisujemy w PUTTY komendę screen -r [ewentualnie screen -r <id_screenu>]
  2. Wpisujemy killall -opcja3) theforgottenserver

w razie problemów (opcje brutalne bez save)

W Putty wpisujemy:

kill `pidof theforgottenserver`  # to nie są apostrofy, te znaczki robi ten klawisz pod ESC

lub jeśli powyższe nie działa:

kill -9 `pidof theforgottenserver`

lub jeśli powyższe wyrzuca błędy i gdy używamy naszego autorestartera to w katalogu tmp:

kill -9 `cat theforgottenserver.pid`

Jeśli mamy autorestarter, to zapewne silnik uruchomi się jeszcze raz, jeśli chcemy całkowicie wyłączyć silnik:

killall SCREEN

czasem też pomaga:

killall -u <login>

czyli zabicie wszystkich swoich procesów
lub siłowe:

killall -9 -u <login>

Pamiętaj

Przed wyłączeniem OTSa radzę zapisać aktualną rozgrywkę :)

1) bez autorestartera, pomocne przy poszukiwaniu błędów
2) autorestarter
3) HUP - Saves server
TRAP - Cleans map
CHLD - Refreshes map
USR1- Closes server
USR2 - Open the server
CONT - Reloads everything
QUIT - Saves server and shut it down
TERM - Shuts down the server
ispconfig/on_off_ots.txt · Last modified: 2011/07/27 19:50 by h4v
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki
 otosowy pasek