1.Logujemy się przez program WinSPC używając protokołu plików SFTP.

2.Po zalogowaniu spoglądamy na zaznaczone na obrazku miejsce.

http://ifotos.pl/zobacz/webid_apxsqr.bmp/

ispconfig/jak_sprawdzic_id.txt · Last modified: 2011/05/04 21:39 by h4v
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki
 otosowy pasek