1. System

1h

1.1 linux

 • uprawnienia plików
 • root - niebezpieczeństwa
 • powłoka:
  • potoki
  • history i !XXX
  • ctrl+r

1.2 debian

Debian 5.0 “lenny”

 • konfiguracja sieci
 • otwarte porty
  • netstat
  • ifconfig
  • /etc/network/interfaces
 • manager pakietów
  • zależności
  • aktualizacje
  • apt-get vs aptitude
 • pakiety pod tfs

2. Usługi

2.1 DNS

1h

 • zasada działania
 • primary, secondary
 • wildcard
 • resolwer
 • /etc/hosts
 • glue record

2.2 Apache

1h

 • instalacja, konfiguracja
 • virtual host
  • indeksy, allowoverride

2.3 PHP

30min

 • instalacja, konfiguracja, zabezpieczanie
 • komunikacja z apache
 • optymalizacja, xcache

2.4 MySQL

30min

 • instalacja
 • konfiguracja
 • phpmyadmin
 • wydajność, tuning

2.5 Poczta

30min

 • postfix

3. Inne

3.1 Ataki

1h

wymagana wiedza z czterech powyższych działów

 • z wewnątrz, z zewnątrz
 • na apache
 • na “php”
 • na ssh
  • denyhosts
  • wheel
 • na silnik
 • syn flood
 • udp flood
 • specyfika ataków na otsy
 • diagnostyka
  • iftop
  • iptraf
  • tcpdump
  • wykresy sieci
 • antyDDoSy

3.2 Firewall

1h+1h

 • iptables:
  • zasada działania
 • zadania:
  • blokowanie danych ip
  • zabezpieczenia przed popularnymi atakami
  • kontrolowanie dostępu do usług

3.3 Backup

1h

 • RAID/LVM
 • rsync
 • rdiff-backup
 • automysqlbackup
 • miejsca składowania

3.4 Monitoring

?

 • usług
 • przestrzeni dyskowej
 • load, free mem
 • wykresy
  • mrtg

Planowane

FIXME

VPN

?

Bash

?

 • składnia języka
eduotos/program.txt · Last modified: 2011/01/01 23:20 by micki
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki
 otosowy pasek